Legislación

Es discuteix en el present expedient si escau rectificar una inscripció ja practicada mitjançant la presentació d'una instància privada, amb signatura legitimada, per un dels hereus del cònjuge de la titular registral ja morta.

Resolució de 5 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat d'El Puerto de Santa María núm. 1, per la qual se suspèn la inscripció d'una instància privada per la qual se sol·licita la rectificació del caràcter amb què consta inscrita una finca registral.

Fecha: 
dimecres, 27 març, 2024

Es planteja en aquest expedient si és possible cancel·lar les hipoteques i totes les altres càrregues que graven una finca registral per mitjà d'una instància privada subscrita pel titular registral de la finca, en la qual sol·licita aquesta cancel·lació "per declaració judicial d'extinció dels drets o anotacions inscrites", entenent el sol·licitant que procedeix aquesta cancel·lació per haver estat concedit a donya M. D. M. E.

Resolució de 4 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Gandia núm. 2, per la qual se suspèn la cancel·lació d'inscripcions d'hipoteca i altres càrregues vigents sobre una finca.

Fecha: 
dimecres, 27 març, 2024

El registrador analitza en la qualificació els comptes de liquidació de la massa de l'herència del causant, entenent que hi ha error en computar els actius 17 i 18 de l'inventari al 100 %, quan degué ser al 50 %, com resulta de la pàgina 26 del quadern particional.

Resolució d'1 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació del registrador de la propietat de Múrcia núm. 6, per la qual es suspèn la inscripció de l'escriptura de protocol·lització i aprovació d'operacions particionales.

Fecha: 
dimecres, 27 març, 2024

Pàgines