Legislación

És objecte d'impugnació, atorgada el dia 4 de novembre de 2011, i no el dia 6 de novembre de 2024 com per error s'expressa en la qualificació registral impugnada, es va formalitzar la cessió del ple domini de determinada finca a canvi de pagar a la cedent una renda vitalícia consistent en la pensió de cent euros mensuals. La cedent va ser declarada incapaç en sentència de data 12 de gener de 2015.

Resolució de 6 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador de la propietat de Motril núm. 2 a inscriure una escriptura de cessió onerosa amb constitució de renda vitalícia.

Fecha: 
dimarts, 26 març, 2024

És objecte del present recurs, atorgada el dia 5 d'abril de 2022, l'ara recurrent accepta el llegat d'usdefruit universal ordenat al seu favor pel seu espòs, do A. B. R., i pren possessió del mateix respecte de determinada finca.

Resolució de 5 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador de la propietat de Armilla a inscriure una escriptura d'adjudicació de llegat.

Fecha: 
dimarts, 26 març, 2024

Pàgines