Legislación

Es decideix no inscriure en el registre l'escriptura de compravenda d'un edifici sencer destinat a habitatges ja que no s'ha notificat a l'Administració per a pugui exercir, si escau, el dret de tempteig segons articles 15 de la Llei del dret a l'habitatge (LDH) i 173 i 174 de la Llei d'urbanisme (LU).

RESOLUCIÓ JUS/906/2022, de 29 de març, dictada en el recurs governatiu interposat per O. Ll. 2000, SL, contra la qualificació de la registradora titular del Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa que suspèn la inscripció d’una escriptura de compravenda d’un edifici plurifamiliar destinat a habitatges per manca de notificació a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en els termes que resulten de l’article 174 de la Llei d’urbanisme.

Fecha: 
dimecres, 6 abril, 2022

Pàgines