Legislación

En el cas d'aquest recurs, la sentència en qüestió declara la nul·litat per simulació absoluta de la donació del ple domini d'una finca que es descriu en la sentència com un solar edificable, sense cap edificació, formalitzada en una determinada escriptura pública, que va ser la que va motivar la inscripció 3a de la finca registral en qüestió, i ordena la cancel·lació de l'assentament registral a favor dels donataris sobre el bé immoble situat a Daimiel a què s'ha fet referència.

Resolució de 13 de desembre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Daimiel, per la qual se suspèn la inscripció d'una sentència en la qual es declara la nul·litat d'una donació de finca i s'ordena la cancel·lació de l'assentament registral.

Fecha: 
divendres, 19 gener, 2024

Es constata que existeix controvèrsia sobre la delimitació de dues finques registrals, la dels promotors i la d'un dels opositors, per la qual cosa com va assenyalar la Resolució d'aquest Centre Directiu de 17 d'abril de 2023 "quan qui s'oposa és un titular registral, en aquest cas l'oposició resulta molt més qualificada i mereixedora de major consideració".

Resolució de 13 de desembre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Pontevedra núm. 1, per la qual constant oposició formulada durant la tramitació del procediment de l'article 199 de la Llei Hipotecària, se suspèn la inscripció de la georeferenciació pretesa pel promotor.

Fecha: 
divendres, 19 gener, 2024

Partint del pressupost fàctic que la clàusula testamentària invocada per la registradora en la seva qualificació només autoritza la disposició mitjançant actes inter vivos, vedant els "mortis causa", la regla d'interpretació estricta que imposa la més recent jurisprudència la cenyeix i la limita, clarament, als actes onerosos i no als gratuïts.

Resolució de 13 de desembre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació de la registradora de la propietat de València núm. 5, per la qual es denega la inscripció d'una escriptura de donació.

Fecha: 
dijous, 18 gener, 2024

Quant al fons de l'assumpte, en el present cas la georeferenciació alternativa pretesa per la promotora per a la seva finca registral 14.222 es troba incorporada a l'informe de validació tècnica cadastral amb el següent codi segur de verificació.

Resolució de 12 de desembre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Santa Fe núm. 2, per la qual després de la tramitació del procediment de l'article 199 de la Llei Hipotecària, constant oposició expressa, denega la inscripció de la georeferenciació pretesa.

Fecha: 
dijous, 18 gener, 2024

Pàgines