Resoluciones

 La qüestió debatuda en aquest recurs té l'origen en el conflicte que s'ha suscitat entre els registradors titulars dels registres de la propietat de Barcelona números 11 i 12, pel que fa a les finques que figuren inscrites en ambdós registres i que tant l'un com l'altra reclamen en exclusiva per al registre al qual serveixen actualment.  En el cas concret, la finca està a cavall entre dos termes municipals, i es continua aplicant la regla de l'article 2 del RH, relativa a la major cabuda: atès que l'edifici on s'ubica està situat en la major part dins l'antic terme municipal de Sant Joan d'Horta, la finca continua pertanyent al Registre número 11 de Barcelona.

RESOLUCIÓ JUS/3759/2021, de 16 de desembre, per la qual s'admet la competència i es resol el recurs interposat per la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat de Barcelona número 12 contra la nota de denegació del registrador de la propietat titular del Registre de la Propietat de Barcelona número 11 que denega l'expedició del certificat de l'historial d'una finca als efectes del seu trasllat.

Fecha: 
dimarts, 28 desembre, 2021

Si un propietari ha adquirit el seu element privatiu en un moment en què en el Registre no apareixien les normes de comunitat que li limiten un ús determinat, no pot ser privat d'aquest ús contra la seva voluntat, però tampoc no pot impedir, amb el seu vot contrari, que la norma de comunitat aprovada per la majoria del 80 % o més accedeixi al Registre de la Propietat. En el cas que transmetin la finca, els adquirents, que tenen coneixement de la limitació pel Registre, ja no poden iniciar l'ús prohibit o, si és el cas, han de cessar-lo. (art. 553-26.2 CCC)

RESOLUCIÓ JUS/3358/2021, de 9 de novembre, dictada en el recurs governatiu interposat per la Comunitat de Propietaris del carrer Palau, 5, de Barcelona, contra la nota de qualificació negativa de la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat núm. 24 de Barcelona que suspèn la inscripció d’una escriptura de modificació d’estatuts de propietat horitzontal en la qual s’estableix la prohibició de destinar els departaments privatius de l’edifici a activitats de col·legis, hoteleria, usos turístics, fonda, pensió, bar, discoteca, clínica que impliqui hospitalització de malalts ni exercir-hi cap indústria o dedicar-se a associacions de cap tipus, ni a bordells o botigues de sexe.

Fecha: 
dimecres, 17 novembre, 2021

Amb la finalitat d'unificar els folis registrals d'una finca i d'obtenir conformitat amb el trasllat d'aquesta finca al Registre número 12, es sol·licita l'expedició de la certificació corresponent de la part de finca inscrita al Registre número 11. Es denega l’expedició del certificat. Atès que la finca està a cavall entre dos termes municipals, s'ha d'aplicar la regla de l'article 2 del RH, relativa a la major cabuda: com que està ubicada en la seva major part dins l'antic terme municipal de Sant Joan d'Horta, continua pertanyent al Registre número 11.

RESOLUCIÓ JUS/3094/2021, d’11 d’octubre, per la qual es resol el recurs interposat per la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat de Barcelona núm. 12 contra la nota de denegació del registrador de la propietat titular del Registre de la Propietat de Barcelona núm. 11 que denega l’expedició del certificat de l’historial d’una finca als efectes del seu trasllat.

Fecha: 
divendres, 22 octubre, 2021

Es suspèn la inscripció d’una escriptura de compravenda perquè no s’aporta la corresponent autorització administrativa de segregació, amb la representació gràfica georeferenciada dels vèrtexs de la porció segregada. L'article 1 de la Llei 13/2015, de 24 de juny de reforma de la LH, en el seu apartat b estableix l'obligatorietat d'aportar, juntament amb el títol inscriptible, la certificació cadastral descriptiva i gràfica de la finca, i és obligatori aportar les coordenades georeferenciades, atès que la superfície que se segrega no coincideix amb la que resulta de la certificació cadastral descriptiva i gràfica aportada.

RESOLUCIÓ JUS/2879/2021, de 21 de setembre, dictada en el recurs governatiu interposat per Puerto de la Bonaigua, SL, contra la nota de qualificació negativa de 6 de maig de 2021 de la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat de Sort (Lleida) que suspèn la inscripció d’una escriptura de compravenda perquè no s’aporta la corresponent autorització administrativa de segregació –o, si escau, la declaració d’innecessarietat–, amb la representació gràfica georeferenciada dels vèrtexs de la porció segregada.

Fecha: 
divendres, 1 octubre, 2021

Se suspèn la inscripció d'una sentència que declara l’adquisició d’una finca per usucapió perquè s'hauria dirigit contra persones determinades com a possibles hereus del titular registral, i tampoc el jutge haha considerat suficient la legitimació passiva de l'herència jacent. . No es pot sostenir la pretensió de la registradora, la demanda s'ha adreçat contra els hereus, successors o drethavents de persones determinades, una de les quals és la titular registral, i s'ha valorat sobradament la legitimació passiva de la part demandada; és improcedent exigir-li una valoració específica i separada que les lleis processals no estableixen.

RESOLUCIÓ JUS/2579/2021, de 27 de juliol, dictada en el recurs governatiu interposat per J. C. S., representat per A. S. P., contra la qualificació de la registradora accidental del Registre de la Propietat número 2 de Roses, que suspèn la inscripció d'una sentència que declara l’adquisició d’una finca per usucapió perquè no s’ha nomenat administrador o defensor judicial de l’herència jacent i la demanda no s’ha presentat contra persones determinades, sinó contra els “hereus ignorats” de la persona titular registral, traspassada fa més de 120 anys.

Fecha: 
dimarts, 10 agost, 2021

Pàgines