La registradora, doncs, no ha de fer judicis de valor sobre qüestions que no consten ni en el Registre (no consta que l'ajuntament hagi demanat cap assentament relatiu a la suspensió de llicències abans de la presentació de l'escriptura (i han passat tres mesos entre el seu atorgament i la presentació que motiva la qualificació negativa), ni resulten de l'escriptura i, per descomptat, no pot exigir que es demostri el que no és demostrable, és a dir, que no s'ha dictat una resolució. L'escriptura és redactada en llengua catalana. De conformitat amb l'article 17 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, la qualificació hauria hagut de ser també en llengua catalana i no ho ha estat.

Fecha: 
dimecres, 27 juliol, 2022