Resoluciones

La part compradora no ha exonerat a la part venedora d'aportar el llibre de l'edifici. En el document no s'ha fet cap referència a aquest document, per la qual cosa tampoc s'ha pogut renunciar al dret. I una cosa és admetre que el dret a rebre el llibre de l'edifici sigui renunciable i una molt diferent és presumir una renúncia

RESOLUCIÓ JUS/2823/2017, d'1 de desembre, dictada en el recurs governatiu interposat pel notari de Barcelona Marco Antonio Alonso Hevia contra la qualificació que suspèn la inscripció de la compravenda d'un habitatge, de la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat núm. 18 de Barcelona.

Fecha: 
dilluns, 11 desembre, 2017

Pàgines