L'atribució o la distribució de l'ús de l'habitatge familiar amb el seu parament és un pronunciament que sol contenir el conveni de separació o divorci, com preveu l'article 233-2, punt 5, del Codi civil de Catalunya. Aquest pronunciament del conveni de separació és, en si mateix, independent del pronunciament sobre prestació compensatòria i sobre aliments que s'hagin de prestar als fills comuns . En el cas que ara és objecte de recurs, per aplicació de l'article 233-20.1 i 233-20.3 del Codi civil de Catalunya, és necessària la determinació d'un termini de durada del dret d'ús sobre l'habitatge que va ser conjugal.

Fecha: 
dimecres, 16 gener, 2019