La qüestió debatuda en aquest recurs és la manca de divisió de censos anteriors al 18 d'abril de 1990 dins el termini de tres anys comptats des d'aquella data.   És indiferent que després d'aquella data, sigui per inactivitat, desconeixement o en la creença dels censataris, propietaris dels immobles, i dels censalistes, titulars del cens, s'hagin atorgat escriptures de redempció i s'hagin pagat els preus convinguts. La Direcció General ha acordat estimar el recurs interposat, sent procedent, per tant, la pràctica de la cancel·lació de les dues sisenes parts del cens que grava la finca nombre 2620 que ha estat sol·licitada.

Fecha: 
dilluns, 18 febrer, 2019