L'únic obstacle per practicar la cancel·lació del dret d'usdefruit sol·licitat és que en la inscripció registral consta inequívocament que s'ha constituït amb caràcter vitalici. La menció de la inscripció registral relativa a la substitució que preveu el testament a favor de J. F. C. C. fins que l'hereva A. M. L. E. compleixi trenta anys d'edat, s'ha interpretat com una substitució vulgar en el llegat, la qual en cap cas pressuposa una limitació temporal a l'usdefruit vitalici de V. C. G., atès que ja està constituït i inscrit.

Fecha: 
dimecres, 31 març, 2021