La Instrucció de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, de 28 de maig de 2020, va acordar que, si la qualificació negativa s'ha notificat durant l'estat d'alarma, el termini d'un mes per interposar el recurs es computa a partir de l'1 de juny de 2020. En el cas, atès que la nota de qualificació s'ha notificat el 26 de maig, que consta la recepció per la notària recurrent el dia 28 i que el recurs presentat ha tingut entrada en la Direcció General el 23 de juliol, la seva interposició s'ha produït fora de termini, i això determina la inadmissió.

Fecha: 
divendres, 30 octubre, 2020