En el cas la causant estableix en el seu testament, una condició resolutòria en el llegat a favor del fill del seu marit, sent que l'efectivitat del llegat queda supeditat a la defunció del pare del legatari i marit de la testadora. No pot practicar la cancel·lació d'aquesta condició resolutòria, ni es poden inscriure els llegats lliures d'aquesta condició. El compliment de la condició imposada s'haurà d'acreditar en el moment de la defunció de F. S. S. i s'haurà de presentar el certificat que el reflecteixi.

Fecha: 
dimecres, 31 març, 2021