Les persones venedores de la finca són dos menors d'edat que actuen representades per les seves persones administradores patrimonials designades en el testament de l'àvia dels menors, en una compravenda relativa a una finca subjecta a aquesta administració especial imposada per la causant. Es discuteix si les facultats dispositives dels administradors especials designats per la causant, comprenien també la facultat de disposar de béns immobles sense necessitat d'autorització judicial, i, per tant, si s'ha d'aplicar l'exclusió d'autorització judicial. La clàusula testamentària que designa administradors especials no permet deduir l'existència d'una voluntat inequívoca d'excloure l'autorització judicial. (222-43 i 236-27 del CCC).

Fecha: 
dimecres, 13 gener, 2021