El negoci jurídic de restitució de béns immobles als socis en una reducció o liquidació de capital no autoritza les administracions públiques a exercir el dret d’adquisició preferent establert per l’article 15 de la Llei del dret a l’habitatge i, en concret, no permet a l’Ajuntament de Barcelona exercir el dret que estableix el PGM, atesa la pluralitat d’interessos implicats i la impossibilitat de l’Administració d’adquirir el bé amb les mateixes condicions pactades amb el soci receptor o de subrogar-se en el lloc del soci receptor amb les mateixes condicions convingudes amb els altres socis i amb la societat.

Fecha: 
dilluns, 4 gener, 2021