Resoluciones

Donada de baixa provisional la societat en l'Índex d'Entitats de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, només podran estendre's els seients ordenats per l'autoritat judicial o aquells que hagin de contenir els actes que siguin pressupost necessari per a la reobertura del full, així com els relatius al dipòsit dels comptes anuals, no podent inscriure's el cessament de l'administradora.

Resolució de 14 de desembre de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador mercantil XIX de Madrid a inscriure una escriptura d'elevació a públic d'acords socials d'una entitat.

Fecha: 
dimecres, 29 desembre, 2021

Presentades a dipòsit els comptes anuals d'una societat de responsabilitat limitada, són qualificades negativament per no venir acompanyades del formulari relatiu a la declaració d'identificació del titular real. No es compleix amb l'obligació de la societat de presentar a dipòsit els seus comptes anuals acompanyats de la declaració de la titularitat real (Ordre JUS/794/2021 de 22 de juliol, full de declaració d'identificació del titular real 1).

Resolució de 7 de desembre de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador mercantil XXIII de Madrid, per la qual es resol no practicar un dipòsit de comptes anuals sol·licitat.

Fecha: 
dimecres, 22 desembre, 2021

No cap el dipòsit dels comptes anuals aprovades, corresponents a un exercici determinat, si no consten prèviament dipositades les d'exercicis anteriors. Cal perquè es produeixi la reobertura del Registre la presentació a dipòsit dels tres últims exercicis pel que fa als que s'hagi produït l'efecte de tancament.

Resolució de 18 de novembre de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra les notes de qualificació de la registradora mercantil i de béns mobles de Huelva, per les quals es rebutja el dipòsit de comptes d'una societat corresponent als exercicis 2018, 2019 i 2020.

Fecha: 
divendres, 3 desembre, 2021

No pot formar part de les activitats que integren l'objecte social d'una societat de capital una activitat si falta l'acreditació de l'autorització que per a aquesta activitat exigeix la legislació especial aplicable.

Resolució de 17 de novembre de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador mercantil i de béns mobles I de Màlaga, per la qual es rebutja la inscripció de determinada activitat com a integrant de l'objecte social.

Fecha: 
divendres, 3 desembre, 2021

Els estatuts d'una societat, després d'haver proclamat la gratuïtat del càrrec d'administrador, poden disposar la retribució de l'administrador per uns altres serveis o per la seva vinculació laboral per a l'acompliment d'unes altres activitats alienes a l'exercici de les facultats de gestió i representació inherents a aquell càrrec, sempre que quedi suficientment clar que es tracta d'aquestes altres funcions.

Resolució de 16 de novembre de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador mercantil i de béns mobles I de La Corunya, per la qual es resol no practicar la inscripció d'una escriptura d'elevació a públic d'acords socials d'una companyia, en relació amb la retribució dels administradors.

Fecha: 
divendres, 3 desembre, 2021

Pàgines