No cap el dipòsit dels comptes anuals aprovades, corresponents a un exercici determinat, si no consten prèviament dipositades les d'exercicis anteriors. Cal perquè es produeixi la reobertura del Registre la presentació a dipòsit dels tres últims exercicis pel que fa als que s'hagi produït l'efecte de tancament.

Fecha: 
divendres, 3 desembre, 2021