Resoluciones

Es resol no practicar la inscripció de determinats articles estatutaris d'una mutualitat: article 39.1 del RD 1430/2002, disposa que «la junta directiva constarà del nombre de membres que determini cada estatut», no podent estimar-se complerta amb la mera referència al màxim de components que pogués tenir i en tractar-se d'entitats d'interès públic, hauran de tenir una comissió d'auditoria de conformitat amb el prescrit en l'article 529 quaterdecies de la Llei de Societats de Capital.

Resolució de 22 d'octubre de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora mercantil accidental VIII de Madrid, per la qual es resol no practicar la inscripció de determinats articles estatutaris segons la redacció aprovada en l'assemblea general d'una mutualitat i elevats a públic en escriptura.

Fecha: 
dilluns, 22 novembre, 2021

Pàgines