No és necessari que en la certificació constin de manera directa i explícita les majories amb que s'haguessin adoptat els corresponents acords, havent-n'hi prou que aquesta dada es desprengui amb claredat dels seus termes. En el cas no es compleix, l'extrem requerit no apareix reflectit amb claredat en el seu text, on únicament figura que van assistir dos socis, titulars del 80% dels drets de vot, i que les decisions es van prendre «sense oposició alguna», conjectura en què cap tant el supòsit que els dos socis hagin votat a favor com en blanc o haver-se abstingut.

Fecha: 
dimecres, 29 desembre, 2021