Presentades a dipòsit els comptes anuals d'una societat de responsabilitat limitada, són qualificades negativament per no venir acompanyades del formulari relatiu a la declaració d'identificació del titular real. No es compleix amb l'obligació de la societat de presentar a dipòsit els seus comptes anuals acompanyats de la declaració de la titularitat real (Ordre JUS/794/2021 de 22 de juliol, full de declaració d'identificació del titular real 1).

Fecha: 
dimecres, 22 desembre, 2021