L'objecció que oposa el registrador a l'escriptura de constitució d'una societat és que és necessari establir que quan la convocatòria es faci mitjançant burofax, aquest sigui amb justificant de recepció. De la clàusula debatuda, es desprèn inequívocament que en disposar que la comunicació de la convocatòria es faci «certificat amb justificant de recepció», s'està establint aquest últim requisit no només per a la remissió mitjançant carta remesa per correu sinó també per a l'enviament mitjançant burofax per l'operadora postal.

Fecha: 
dimecres, 22 desembre, 2021