Resoluciones

A falta de previsió estatutària, la possibilitat d'adopció d'acords per escrit i sense sessió s'admet únicament per als òrgans d'administració però no per a la junta general, segons resulta dels apartats 1 i 2 de l'article 40 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19.

Resolució de 19 de novembre de 2020, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora mercantil de Cadis a inscriure una escriptura d'elevació a públic d'acords de la junta general d'una societat.

Fecha: 
dilluns, 7 desembre, 2020

A falta de previsió estatutària, la possibilitat d'adopció d'acords per escrit i sense sessió s'admet únicament per als òrgans d'administració però no per a la junta general, segons resulta dels apartats 1 i 2 de l'article 40 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19.

Resolució de 19 de novembre de 2020, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora mercantil de Cadis a inscriure una escriptura d'elevació a públic d'acords de la junta general d'una societat.

Fecha: 
dilluns, 7 desembre, 2020

La qüestió plantejada està referida a la convocatòria de la junta general d'una societat de responsabilitat limitada, feta només per dos dels seus tres administradors mancomunats. El comportament dels socis durant la reunió convocada permet entendre solucionada la convocatòria mal feta, ja que havent tingut l'ocasió de denunciar en el moment oportú els defectes de forma en el «procés d'adopció de l'acord», no ho van fer (article 206.5 LSC).

Resolució de 23 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació emesa pel registrador mercantil de Navarra, per la qual es resol no practicar la inscripció d'una escriptura d'elevació a públic d'acords socials.

Fecha: 
divendres, 6 novembre, 2020

Mitjançant escriptura s'eleva a públic una certificació d'acords sense indicar la identitat dels membres de l'òrgan col·legiat concurrents a la sessió. L'article 97 del Reglament del Registre Mercantil, regulador dels requisits de les actes d'òrgans col·legiats de les societats mercantils, disposa que en cas d'òrgans col·legiats d'administració, s'expressarà el nom dels membres concurrents. Es desestima el recurs

Resolució de 23 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació emesa per la registradora mercantil de Toledo, per la qual es resol no practicar la inscripció d'una escriptura d'apoderament autoritzada pel notari recurrent.

Fecha: 
divendres, 6 novembre, 2020

Pàgines