La denominació que s'adopta en constituir-se la societat que es refereix a una activitat – enginyeria, traduït en llengua castellana el terme «Engineering»– pot desenvolupar-se per aquella segons l'objecte social delimitat estatutàriament, atès que en l'article 3 dels estatuts no només s'inclou com a activitat principal la «promoció immobiliària» amb el codi corresponent segons la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (41.10), sinó que s'afegeix també, entre altres activitats, la construcció en general.

Fecha: 
dimecres, 2 febrer, 2022