Resoluciones

La registradora suspèn la inscripció sol·licitada perquè, de conformitat amb l'article 98.3 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, en l'escriptura presentada el transmitent haurà de declarar expressament si s'ha realitzat o no en la finca transmesa alguna activitat potencialment contaminant del sòl. Sent una finca en què hi ha quota de participació sobre el sòl, però no solc pròpiament dit, no és donat fer activitat alguna (concepte d'activitat potencialment contaminant) que serveixi de base per a la declaració de sòl contaminat.

Resolució de 19 d'octubre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora de la propietat de Cullera a inscriure una escriptura de compravenda. Mitjançant l'escriptura de la que la qualificació és impugnada es va formalitzar la compravenda d'un habitatge en la planta cinquena d'un edifici en règim de propietat horitzontal.

Fecha: 
dimarts, 15 novembre, 2022

Per inscriure una sentència de divorci per la qual s'aprova conveni regulador amb adjudicació de béns com a conseqüència de la dissolució de la comunitat romana o per quotes que corresponia als cònjuges, del que el règim econòmic-matrimonial era el legal supletori a Catalunya de separació de béns, és necessari que s'acrediti per mitjà de certificació la inscripció del divorci en el Registre Civil.

Resolució de 10 d'octubre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació del registrador de la propietat de Reus núm. 2, per la qual se suspèn la inscripció d'un testimoni d'una sentència de divorci en què es fa adjudicació de béns.

Fecha: 
divendres, 11 novembre, 2022

Pàgines