Resoluciones

En el cas de la segona transmissió el preu de venda reflecteix una dada sensible, com és la capacitat econòmica dels compradors, que no pot incloure's en cap de les excepcions a la normativa de protecció de dades abans esmentades. L'anunci de possibles accions judicials no és motiu suficient per enervar el dret a la protecció de dades

Resolució de 27 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora de la propietat de Sant Cugat del Vallès núm. 2 a certificar el preu de venda recollit en un seient d'inscripció.

Fecha: 
dimecres, 10 agost, 2022

El que recíprocament justifica que l'exercici dels drets de tempteig i retractes legals s'acomodin de forma rigorosa als requisits i pressupostos legals que els emparen i legitimen “de no concórrer tals pressupostos i requisits la propietat afectada s'allibera de la constricció que tals drets d'adquisició preferent representen (…)”»

Resolució de 27 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora de la propietat de Miranda d'Ebro a inscriure una escriptura d'extinció de comunitat.

Fecha: 
dimecres, 10 agost, 2022

Se suspèn la cancel·lació d'una anotació preventiva d'embargament. Es tracta d'una anotació prorrogada amb anterioritat a l'entrada en vigor de la nova Llei 1/2000 d'Enjudiciament Civil, resultant l'expedició de certificació en el procediment per una nota de data 16 de setembre de 2008.

Resolució de 27 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Barcelona núm. 5, per la qual se suspèn la cancel·lació d'una anotació preventiva d'embargament.

Fecha: 
dimarts, 9 agost, 2022

Se suspèn la inscripció d'una edificació declarada per antiguitat dins la zona de servitud de protecció del domini públic marítim-terrestre perquè no s'aporta l'autorització administrativa exigida per la Llei de costes i el seu Reglament

Resolució de 27 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Vigo núm. 3, per la qual se suspèn la inscripció d'una declaració d'obra ubicada en zona de servitud del domini públic marítim-terrestre.

Fecha: 
dimarts, 9 agost, 2022

Pàgines