Resoluciones

En el cas de la segona transmissió el preu de venda reflecteix una dada sensible, com és la capacitat econòmica dels compradors, que no pot incloure's en cap de les excepcions a la normativa de protecció de dades abans esmentades. L'anunci de possibles accions judicials no és motiu suficient per enervar el dret a la protecció de dades

Resolució de 27 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora de la propietat de Sant Cugat del Vallès núm. 2 a certificar el preu de venda recollit en un seient d'inscripció.

Fecha: 
dimecres, 10 agost, 2022

El que recíprocament justifica que l'exercici dels drets de tempteig i retractes legals s'acomodin de forma rigorosa als requisits i pressupostos legals que els emparen i legitimen “de no concórrer tals pressupostos i requisits la propietat afectada s'allibera de la constricció que tals drets d'adquisició preferent representen (…)”»

Resolució de 27 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora de la propietat de Miranda d'Ebro a inscriure una escriptura d'extinció de comunitat.

Fecha: 
dimecres, 10 agost, 2022

Se suspèn la cancel·lació d'una anotació preventiva d'embargament. Es tracta d'una anotació prorrogada amb anterioritat a l'entrada en vigor de la nova Llei 1/2000 d'Enjudiciament Civil, resultant l'expedició de certificació en el procediment per una nota de data 16 de setembre de 2008.

Resolució de 27 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Barcelona núm. 5, per la qual se suspèn la cancel·lació d'una anotació preventiva d'embargament.

Fecha: 
dimarts, 9 agost, 2022

Se suspèn la inscripció d'una edificació declarada per antiguitat dins la zona de servitud de protecció del domini públic marítim-terrestre perquè no s'aporta l'autorització administrativa exigida per la Llei de costes i el seu Reglament

Resolució de 27 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Vigo núm. 3, per la qual se suspèn la inscripció d'una declaració d'obra ubicada en zona de servitud del domini públic marítim-terrestre.

Fecha: 
dimarts, 9 agost, 2022

Resolució de 27 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador mercantil i de béns mobles I de Tarragona, per la qual es rebutja la inscripció d'una escriptura d'elevació a públic d'acords socials

Es rebutja la inscripció d'una escriptura d'elevació a públic d'acords socials per incompliment de la previsió de l'article 197 bis que exigeix la votació separada dels articles proposats i perquè afectant la modificació estatutària al règim de transmissió de les participacions, no conté el títol previsió alguna amb relació al dret de separació.

Fecha: 
dimarts, 9 agost, 2022

La protecció dels drets de titulars inscrits imposa que el registrador rebutgi la inscripció del manament cancel·latori que, sense prejutjar la seva validesa en l'àmbit processal, no pot desplegar la seva eficàcia davant tercers inscrits que milloren el seu rang quant deixen d'estar subjectes a la limitació que per a ells implicava l'anotació ara inexistent.

Resolució de 27 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Belmonte, per la qual se suspèn la inscripció d'una acta d'adjudicació i manament de cancel·lació derivats d'un procés d'execució de títols judicials.

Fecha: 
dimarts, 9 agost, 2022

La DGRN recomana que els registradors no incloguin en les notes simples ni en la certificacions registrals «advertències» sobre la possibilitat de doble immatriculació. El que ha de fer és actuar d'ofici com li ordena l'article 209 (notificar tal extrem als titulars registrals i deixar constància d'això mitjançant nota marginal en cada finca).

Resolució de 27 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Sant Vicenç dels Horts núm. 2, per la qual se suspèn la cancel·lació pretesa d'una nota d'inici d'expedient de doble immatriculació, per no constar iniciat tal expedient ni practicada tal nota.

Fecha: 
dimarts, 9 agost, 2022

Pàgines