Resoluciones

Per inscriure una sentència de divorci per la qual s'aprova conveni regulador amb adjudicació de béns com a conseqüència de la dissolució de la comunitat romana o per quotes que corresponia als cònjuges, del que el règim econòmic-matrimonial era el legal supletori a Catalunya de separació de béns, és necessari que s'acrediti per mitjà de certificació la inscripció del divorci en el Registre Civil.

Resolució de 10 d'octubre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació del registrador de la propietat de Reus núm. 2, per la qual se suspèn la inscripció d'un testimoni d'una sentència de divorci en què es fa adjudicació de béns.

Date: 
Friday, 11 November, 2022

En constar inscrit el ple domini de la totalitat d'aquesta finca a nom de la causant i el seu marit, amb caràcter beneficiari per haver-hi-la comprat aquest casat amb aquella i adquirir-la per a la seva societat legal de beneficiaris, és necessària la prèvia liquidació de la dissolta societat conjugal de beneficiaris amb l'expressa intervenció del marit de la causant, o si escau, dels hereus del mateix.

Resolució de 10 d'agost de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació de la registradora de la propietat de Barcelona núm. 24, per la qual se suspèn la inscripció d'una adjudicació d'herència.

Date: 
Friday, 21 October, 2022

Pages