Resoluciones

-

Resolución de 19 de octubre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Madrid n.º 26, por la que se deniega la inscripción de escritura de reconocimiento de dominio y escrituras de adición de herencias.

Date: 
Tuesday, 15 November, 2022

Per aquest recurs es pretén la inscripció d'una escriptura mitjançant la qual la societat propietària de determinada finca ven la nua propietat d'aquesta i es reserva l'usdefruit fins al 31 de desembre de 2057. El registrador suspèn la inscripció sol·licitada perquè, de conformitat amb l'article 515 del Codi Civil no pot constituir-se l'usdefruit a favor d'una societat per més de trenta anys. La qualificació ha de ser confirmada.

Resolució de 21 d'octubre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació del registrador de la propietat interí d'Utrera núm. 2, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura de compravenda.

Date: 
Tuesday, 15 November, 2022

En aquest recurs es pretén la inscripció d'una escriptura mitjançant la qual la societat propietària de determinada finca ven la nua propietat d'aquesta i es reserva l'usdefruit fins al 31 de desembre de 2057. La registradora suspèn la inscripció sol·licitada perquè, de conformitat amb l'article 515 del Codi Civil no pot constituir-se l'usdefruit a favor d'una societat per més de trenta anys. La qualificació ha de ser confirmada.

Resolució de 21 d'octubre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació de la registradora de la propietat d'Utrera núm. 1, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura de compravenda.

Date: 
Tuesday, 15 November, 2022

Les sol·licituds de notes simples en cap cas són objecte de presentació, ja que la seva finalitat és obtenir la informació que consta en el Registre de la Propietat sobre una finca o immoble, no la de produir operació registral alguna. En conseqüència, procedeix confirmar la nota de qualificació per la qual es denega l'extensió d'un seient de presentació.

Resolució de 20 d'octubre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa per la registradora de la propietat d'Inca núm. 1, per la qual es denega l'extensió d'un seient de presentació.

Date: 
Tuesday, 15 November, 2022

Pages