Preguntes Freqüents

Quants volums puc consultar al dia?

L’usuari pot sol•licitar fins a un màxim de deu volums diaris. Tanmateix, l’Arxiu es reserva el dret de rebaixar aquesta xifra en funció de l’afluència d’usuaris.

Si no he acabat de consultar la documentació sol•licitada, la puc deixar en reserva?

Sí, l’usuari podrà reservar la documentació que hagi de seguir utilitzant fins a un màxim de quinze dies i de tres unitats per persona. Passat aquest termini, si l’usuari no l’ha tornat a consultar, la documentació serà retornada a dipòsit.

Puc sol•licitar reproduccions de la documentació consultada?

Sí, l’usuari podrà sol•licitar-ne reproducció sempre i quan l’estat de conservació de la documentació ho permeti. Amb tot, no està permesa la reproducció indiscriminada i sistemàtica de documentació ni es realitzaran les còpies a l’instant. Caldrà deixar-les encarregades omplint la butlleta de comanda corresponent.

Puc consultar documentació de menys de cent anys?

No, la documentació notarial ha de tenir més de cent anys perquè sigui de lliure accés. En el cas de documentació amb una antiguitat menor, no és permesa la consulta amb finalitat d’estudi o recerca històrica. I, només sempre que la persona pugui demostrar que hi té dret i un interès legítim, podrà sol•licitar una còpia autèntica, adreçant-se a la notaria, quan la documentació tingui menys de vint-i-cinc anys, o a l’Arxiu General Intermedi, que es troba al núm. 2 del carrer Notariat, quan la documentació tingui una antiguitat entre vint-i-cinc i cent anys.

Em cal saber el nom del notari per localitzar una escriptura?

Sí, el nom del notari i l’any en què es va fer el document són dades bàsiques. Tenint en compte l’elevat volum documental de l’AHPB -més de 40.000 volums centenaris- ens serà pràcticament impossible localitzar l’escriptura si no tenim cap d’aquestes dues dades.

Vull localitzar un testament però no sé l’any ni davant de quin notari va ser fet. Què puc fer?

Si el testament va ser redactat amb posterioritat a 1886, es pot sol•licitar al Registre General d'Actes d'Última Voluntat del Ministeri de Justícia el certificat d’actes d’última voluntat, que és el document que acredita si una persona ha atorgat testament i davant de quin notari. En cas de testaments anteriors, serà molt complicat si no sabem ni l’any ni el notari.

La documentació que vull consultar és d’un notari de fora de Barcelona. També la puc trobar a l’AHPB?

No, l’AHPB només conserva la documentació del districte notarial de Barcelona, integrat únicament per la capital catalana i, per raons històriques, la documentació de Badalona. En els cas de notaris d’altres poblacions, caldrà veure a quin districte pertanyen i adreçar-se a l’arxiu històric corresponent.

Vull fer una publicació on he utilitzat documents de l’AHPB. Em cal algun tipus d’autorització?

No, l’únic requisit és que se citi la seva procedència. En tot cas, per poder comptar sempre amb una bibliografia actualitzada, agrairíem que l’investigador lliurés un exemplar de les publicacions on, de forma important, hagi utilitzat documents del nostre fons.