Els arxius de protocols

La millor prova de la rellevància de la institució notarial al llarg del temps a Catalunya és, segurament, el més d’un quart de milió de registres i protocols que conformen els fons històrics notarials. El més antic conegut fins avui dia data de 1221 i diversos milers de volums pertanyen al període medieval. Aquestes xifres són més significatives encara si tenim present que no fou fins als anys setanta del segle XIX que es concentraren per primer cop els arxius de protocols de cada districte notarial.

 

Els arxius de protocols
Bibliografia bàsica que permet familiaritzar-se amb els diferents aspectes relacionats amb els arxius i fons de protocols notarials, des de la història de la seva formació a la descripció arxivística més adequada

 

 

 

 

 

El protocol notarial
Llista seleccionada de títols que s’ocupen de la gènesi, tipologia i abast dels llibres notarials des dels orígens al segle XIII fins al protocol històric més recent. Pel que fa al seu aprofitament per a la recerca, es pot consultar la bibliografia temàtica disponible a recursos.