Document del mes

El Col·legi Notarial de Catalunya, a través de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, és l’encarregat d’organitzar, descriure, conservar i posar a disposició de la ciutadania en general, els increïbles fons notarials del districte de Barcelona ciutat que s’han generat al llarg dels segles, i que encara avui se segueixen produint. Aquesta missió la feu seva el Col·legi Notarial des del moment de seva creació a partir de la vigent Llei del Notariat de 1862.

La corporació hagué d’esperar vint anys fins a tenir una seu en propietat, l’actual edifici aixecat entre 1880 i 1882, però tan bon punt fou enllestida la construcció de la seu col·legial s’instal·laren degudament, per primer cop a la història, els centenars de fons notarials que d’ençà el segle XIII fins al 1858 els notaris barcelonins havien generat, i a partir d’aquell moment de forma anual ingressa, i a dia d’avui continua, el protocol que té vint-i-cinc anys d’antiguitat.

L’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona pretén, amb aquesta cita mensual, mostra a la ciutadania els riquíssims fons centenaris conservats al cor de la ciutat de Barcelona, que alhora són una finestra oberta al món.

Cada mes es presenta un document que per la seva singularitat mostri la riquesa de l’Arxiu. El viatge cronològic s’inicia al segle XII amb la col·lecció de pergamins i continua sense fi, perquè cada any que transcorre augmenta el volum documental consultable, ja que la documentació notarial quan esdevé centenària adquireix la condició de pública.

Les escriptures notarials ens permeten conèixer múltiples aspectes de la societat al llarg dels segles, excel·lint en els aspectes socials, econòmics, artístics, culturals i d’evolució de les mentalitats.

Contracte d’assegurança pel perill de mort en el moment del part d’una esclava
Poder donat pel poeta Jacint Verdaguer i Santaló a diverses persones per tal que puguin administrar els seus béns i els drets de les seves obres literàries DDM Abril 2024
Compravenda de la parcel·la de terra part de l'illa de l’Eixample on s’edificarà el Temple de la Sagrada Família
Inventari post-mortem dels béns de Bernat Gotmar, agricultor, ciutadà de Barcelona
Conveni que va formalitzar la divisió i el repartiment de les propietats que va gestionar la dissolta societat agrària «Unión de Scala Dei». DDM Gener 2024
Àpoca atorgada pel cavaller de Móra d’Ebre Francesc de Vilanova al cavaller valencià Francesc Martorell, senyor de la Vall de Xaló. DDM Desembre 2023

Pàgines