Diplomàtica Notarial

La diplomàtica és la disciplina que estudia la forma dels documents i reconstrueix la seva tradició, estructura i gènesi per jutjar-ne la seva autenticitat i per valorar el text en relació amb les fórmules emprades.
En aquest apartat, hi trobareu informació i materials diversos sobre la natura i tipologia del document notarial, els seus elements fonamentals, la seva tradició i d’altres aspectes significatius que, des de la perspectiva diplomàtica, permeten entendre millor la materialització escrita del quefer jurídic notarial.

 

L'instrument notarial

 

Presentació sintètica que analitza el concepte, l’estructura intel•lectual i formal, i la gènesi i tradició documentals de l’instrument notarial.
Bibliografia bàsica

 

Breu recull dels títols més significatius que, per a l’àmbit català, han abordat a través de la perspectiva diplomàtica el notariat. S’inclouen també referències a treballs clàssics de la diplomàtica notarial.