Catàleg de pergamins

Els pergamins documentals de l’AHPB. 1142-1500

Volum corresponent a l’edat mitjana, on es descriu els primers 758 documents de la col•lecció i s’ofereix també el seu estudi arxivístic i diplomàtic. El catàleg presenta, a més, una varietat gens usual d’estadis de tradició documental de l’instrument notarial, així com una notable diversitat geogràfica i tipològica.