L’INVENTARI DE L’AHPB

L’any 2001 aparegué el primer volum de l’Inventari dels fons notarials dipositats a l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, sota el patrocini de la Fundació Noguera. Hi trobem descrits tots els protocols conservats dels districtes de Barcelona i Badalona, agrupats per notari i seguint l’ordre cronològic d’inici d’actuació.

Ja s’ha enllestit la descripció dels fons de tots els fedataris que iniciaren la seva actuació amb anterioritat a l’any 1941, amb el resultat de 1.558 notaris i 49.613 volums informats.

Us oferim, a continuació, els volums editats.

Volum I

Aquest volum descriu els fons notarials dels fedataris que iniciaren la seva actuació durant els segles XIII, XIV i XV. En total, 274 notaris i 5.305 volums amb unes dates extremes situades entre el 1297 i el 1545.

Volum II

Aquest volum descriu els fons notarials dels fedataris que iniciaren la seva actuació al llarg del segle XVI. En total, 291 notaris i 7.969 volums amb unes dates extremes situades entre el 1501 i el 1647.

Volum III

Descripció dels fons notarials dels fedataris que iniciaren la seva actuació al llarg de la primera meitat del segle XVII. En total, 183 notaris i 4.649 volums amb unes dates extremes situades entre el 1601 i el 1692.

Volum IV

Descripció dels fons notarials dels fedataris que iniciaren la seva actuació al llarg de la segona meitat del segle XVII. En total, 167 notaris i 4.506 volums amb unes dates extremes situades entre el 1651 i el 1748.

Pàgines