L’INVENTARI DE L’AHPB

L’any 2001 aparegué el primer volum de l’Inventari dels fons notarials dipositats a l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, sota el patrocini de la Fundació Noguera. Hi trobem descrits tots els protocols conservats dels districtes de Barcelona i Badalona, agrupats per notari i seguint l’ordre cronològic d’inici d’actuació.

Ja s’ha enllestit la descripció dels fons de tots els fedataris que iniciaren la seva actuació amb anterioritat a l’any 1941, amb el resultat de 1.558 notaris i 49.613 volums informats.

Us oferim, a continuació, els volums editats.

Volum V

Descripció dels fons notarials dels fedataris que iniciaren la seva actuació al llarg de la primera meitat del segle XVIII. En total, 128 notaris i 2.812 volums amb unes dates extremes situades entre el 1701 i el 1799.

Volum VI

Descripció dels fons notarials dels fedataris que iniciaren la seva actuació al llarg de la segona meitat del segle XVIII. En total, 142 notaris i 3.163 volums amb unes dates extremes situades entre el 1751 i el 1849.

Volum VII

Descripció dels fons notarials dels fedataris que iniciaren la seva actuació entre els anys 1801 i 1862. En total, 187 notaris i 4.860 volums amb unes dates extremes situades entre el 1801 i el 1895.

Volum VIII

Descripció dels fons notarials dels fedataris que iniciaren la seva actuació entre els anys 1863 i 1900. En total, 88 notaris i 7.123 volums amb unes dates extremes situades entre el 1863 i el 1947.

Pàgines