L’INVENTARI DE L’AHPB

L’any 2001 aparegué el primer volum de l’Inventari dels fons notarials dipositats a l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, sota el patrocini de la Fundació Noguera. Hi trobem descrits tots els protocols conservats dels districtes de Barcelona i Badalona, agrupats per notari i seguint l’ordre cronològic d’inici d’actuació.

Ja s’ha enllestit la descripció dels fons de tots els fedataris que iniciaren la seva actuació amb anterioritat a l’any 1941, amb el resultat de 1.558 notaris i 49.613 volums informats.

Us oferim, a continuació, els volums editats.

Volum IX

Descripció dels fons notarials dels fedataris que iniciaren la seva actuació entre els anys 1901 i 1940. En total, 104 notaris i 9.227 volums amb unes dates extremes situades entre el 1902 i el 1977.

Volum X

Descripció de les escrivanies especials (Marina, Secretaria d’Interpretació i Traducció de Llengües i Hisenda) i de les altres petites seccions de l’Arxiu Històric (Fons patrimonials, Foranes, Miscel·lània i Addenda).

Pàgines