Fons Digitalizats

Dels més de 3.500 volums generats pels 197 notaris barcelonins que iniciaren la seva actuació abans de l’any 1451, se n’han digitalitzat 3.336, amb unes dates extremes que van de l’any 1296 al 1510. Són gairebé 750.000 imatges, que converteixen el protocol medieval barceloní en l’arxiu digital de fons notarials històrics més important del món, tant per la seva quantitat com, sobretot, per la seva singularitat i antiguitat. Inicialment, oferim els fons dels 45 primers notaris digitalitzats, equivalents a la meitat dels fedataris del segle XIV.

Accedeix al buscador