Document del mes

El Col·legi Notarial de Catalunya, a través de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, és l’encarregat d’organitzar, descriure, conservar i posar a disposició de la ciutadania en general, els increïbles fons notarials del districte de Barcelona ciutat que s’han generat al llarg dels segles, i que encara avui se segueixen produint. Aquesta missió la feu seva el Col·legi Notarial des del moment de seva creació a partir de la vigent Llei del Notariat de 1862.

La corporació hagué d’esperar vint anys fins a tenir una seu en propietat, l’actual edifici aixecat entre 1880 i 1882, però tan bon punt fou enllestida la construcció de la seu col·legial s’instal·laren degudament, per primer cop a la història, els centenars de fons notarials que d’ençà el segle XIII fins al 1858 els notaris barcelonins havien generat, i a partir d’aquell moment de forma anual ingressa, i a dia d’avui continua, el protocol que té vint-i-cinc anys d’antiguitat.

L’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona pretén, amb aquesta cita mensual, mostra a la ciutadania els riquíssims fons centenaris conservats al cor de la ciutat de Barcelona, que alhora són una finestra oberta al món.

Cada mes es presenta un document que per la seva singularitat mostri la riquesa de l’Arxiu. El viatge cronològic s’inicia al segle XII amb la col·lecció de pergamins i continua sense fi, perquè cada any que transcorre augmenta el volum documental consultable, ja que la documentació notarial quan esdevé centenària adquireix la condició de pública.

Les escriptures notarials ens permeten conèixer múltiples aspectes de la societat al llarg dels segles, excel·lint en els aspectes socials, econòmics, artístics, culturals i d’evolució de les mentalitats.

Procura atorgada per moliners de xocolata de la ciutat de Barcelona- 1744 - DDM Setembre 23
Contracte per a pintar i daurar dues portalades de fusta del convent de Nostra Senyora dels Àngels, de Barcelona, a càrrec del pintor i daurador italià Ubaldo Niverto -1610 - DDM Agost 23
El testament tancat de Miquel Garriga i Roca, urbanista i arquitecte - 1851 - DDM JULIOL 23
El «Capbreu» de Pere Portell, notari públic de Barcelona - 1299 - DDM JUNY 23