Normativa de l'AHPB

Us oferim la particular normativa d’accés, consulta i reprografia que detalla les condicions concretes per als usuaris del nostre servei d’arxiu, dins el marc de la normativa general sobre patrimoni documental. Hi trobareu informació sobre l’accés a les instal•lacions, la sol•licitud i consulta de documentació i les condicions de reproducció.