Comunidades Autónomas

En el present cas, ja es dona aquesta situació puix que el Projecte de Compensació ja consta inscrit com es va dir i tancats els historials de les finques d'origen i cancel·lades les inscripcions obrants en aquests, per disposició legal, per la qual cosa en conseqüència no procedeix la seva reobertura ni l'extensió de nous seients sota el seu número de finca registral.

Resolució d'11 de setembre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Gijón núm. 5, per la qual es denega la inscripció de la constitució d'un dret d'usdefruit sobre una finca afectada per un projecte de reparcel·lació.

Fecha: 
dimecres, 25 octubre, 2023

Pàgines