RESOLUCIÓ JUS/1773/2024, de 17 de maig, per la qual es resol el concurs per a la provisió de registres de la propietat, mercantils i de béns mobles número 318, convocat per la Resolució JUS/1301/2024, de 12 d'abril.

Fecha: 
dilluns, 27 maig, 2024