Resolució de 14 de maig de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, per la qual s'acorda l'entrada en servei efectiva de l'aplicació informàtica Dicireg en les Oficines del Registre Civil del Partit Judicial d'Alcaraz, per al funcionament de les mateixes conforme a les previsions contingudes en la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil.

Fecha: 
divendres, 24 maig, 2024