La servitud que es constitueix a l'escriptura que motiva aquest expedient no especifica en cap moment la utilitat que els titulars del predi dominant obtindran del predi servent Atès que la servitud afecta les finques i no les persones propietàries, el títol de constitució ha de fer un mínim de referència a la utilitat que es vol donar al predi dominant en establir-la, d'acord amb el que disposa l'article 566-1 del CCC. La direcció general ha acordat desestimar el recurs i confirmar la nota de la registradora de falta de claredat en la determinació de la utilitat.

Fecha: 
dilluns, 12 abril, 2021