En resposta a la consulta dirigida pel Col·legi Notarial de Catalunya, la Direcció General ha emès una resolució amb caràcter vinculant per a tots els notaris i registradors de la propietat i mercantils. En aquesta resolució s'estableix que no és procedent l'aplicació dels articles 173.1 del text refós de la Llei d'urbanisme i 1, 2 i 6 de l'Acord de la Subcomissió d'Urbanisme del Municipi de Barcelona. Per tant, l'Administració i, en aquest cas, l'Ajuntament de Barcelona, no tenen drets de tanteig i de retracte sobre els immobles que formen part d'un negoci aportat a una societat, i que estan arrendats per una persona física.

Fecha: 
dilluns, 31 juliol, 2023