RESOLUCIÓ JUS/2745/2023, de 19 de juliol, dictada en resposta a la consulta formulada a la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació per part del Col·legi Notarial de Catalunya, sobre els drets d'adquisició preferent de l’Administració en la transmissió de béns immobles.

Date: 
Monday, 31 July, 2023