Resolució de 24 de febrer de 1982 per la qual s'ordena la publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat» del nou Reglament del Congrés dels Diputats.

Fecha: 
divendres, 5 març, 1982