Resolució de 24 de febrer de 1982 per la qual s'ordena la publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat» del nou Reglament del Congrés dels Diputats.

Date: 
Friday, 5 March, 1982