Mitjançant l'escriptura es va formalitzar la compravenda d'un habitatge situat en la segona planta i dues places d'aparcament en el soterrani d'un edifici en règim de propietat horitzontal. La registradora suspèn la inscripció sol·licitada perquè en aquesta escriptura no es manifesta si s'ha realitzat o no en la finca transmesa alguna activitat potencialment contaminant del sòl. No cap imposar aquesta declaració en una finca en què hi ha quota de participació sobre el sòl, però no sòl pròpiament dit, no és comú fer activitat alguna que serveixi de base per a la declaració de sòl contaminat.

Fecha: 
dimecres, 23 novembre, 2022