Es rebutja l'escriptura de constitució d'una societat ja que queda indeterminat el sistema de retribució de l'òrgan d'administració, article 23, e) de la Llei de Societats de Capital. El que està vedat, és que el sistema o sistemes concrets que serveixin per fixar la retribució dels administradors no estigui reflectit en estatuts de manera que quedi a l'arbitri de la junta general.

Fecha: 
dimarts, 9 agost, 2022