Es debat en aquest recurs si es pot cancel·lar la reserva de domini inscrita a favor d'una entitat sobre un vehicle adquirit pel recurrent, sense acompanyar amb consentiment cancel·latori - amb expressió de la causa de la cancel·lació - per l'entitat financera, ni carta de pagament emesa per aquesta. La nota de qualificació ha de ser confirmada. En el document presentat falta la sol·licitud emesa pel finançador on es faci constar la causa que motiva la cancel·lació de la reserva de domini que pesa sobre el vehicle, requisit que exigeix l'article 22.a) de l'Ordenança per al Registre de Venda a Terminis de Béns Mobles

Fecha: 
dimecres, 5 maig, 2021