Els elements estructurals de la propietat horitzontal a Catalunya

La curta vida de la institució de la propietat horitzontal a Catalunya s'inicia amb la publicació el 2006 del llibre V del Codi Civil de Catalunya. Catalunya se separa llavors per primera de la normativa estatal que havia governat les comunitats de propietaris de tot l'Estat des de 1960. Però aquesta separació és purament formal, la legislació catalana manté substancialment els principis configuradors de la propietat horitzontal que conté la normativa estatal.

Data: 
març
Autor: 
Juan Gómez Martínez
Col-lecció: