Els degans del Col·legi de Notaris de Catalunya (1862-2012). Cent cinquanta anys d'història de la corporació notarial catalanaLlibre editat pel Col·legi de Notaris de Catalunya amb motiu del 150è aniversari de la Llei del Notariat.Recull les dades bibliogràfiques, professionals, càrrecs de la Junta Directiva i acció de govern, i producció bibliogràfica de cadascun dels 31 degans que ha tingut el Col·legi des de 1862 fins 2012.Editat en català.

Data: 
gener
Col-lecció: